Raons democràtiques per a oposar-se al ‘procés’

Em cau l’ànima als peus quan veig en les xarxes socials les opinions de suport, simpatia, o condescendència, emeses per persones identificades amb el moviment nacionalista valencià, envers la revolta contra l’ordre constitucional duta a terme (de forma violenta) per les forces independentistes catalanes.

El meu estat d’ànim, entre trist, decebut, i indignat, es genera quan pense en els oblits en els quals incorren eixos valencianistes, i les persones que en general recolzen o justifiquen el colp polític del sobiranisme català contra la Constitució espanyola.

Tot seguit exposem els lapsus polítics i ideològics d’eixa Desmemòria Històrica:

1. LA QÜESTIÓ DEMOCRÀTICA

 • Espanya és una de les democràcies més avançades del món, i el seu sistema constitucional resulta homologable al dels principals Estats democràtics d’Occident. Per tant, una de les seues característiques és el principi de divisió de poders estatals. El dret a decidir o a l’autodeterminació no està contemplat en cap Constitució del nostre àmbit cultural i polític.
 • En l’elaboració del text constitucional tingueren un paper decisiu dos catalans: Jordi Solé Tura i Miquel Roca Junyent. El primer, comunista. El segon, representant del moviment nacionalista català.
 • La Constitució espanyola va rebre el suport electoral del 91% dels votants catalans.
 • L’onada independentista s’inicia en l’any 2012, aprofitant el moment de major feblesa de l’Estat com a conseqüència de la greu crisi econòmica mundial, i quan ix a la llum la trama delectiva establida pel règim corrupte del 3%, instaurat per Jordi Pujol, el qual, gaudix d’una pau i tranquil·litat familiar envejada per qualsevol altre polític pressumptament corrupte.
 • El moviment sobiranista català, com he dit adés, artífex destacat en la construcció de l’Estat Social i Democràtic de Dret que és Espanya, s’hi planteja la possibilitat d’aconseguir la independència d’eixe Estat o, com a mínim (com diu la recent Sentència del Tribunal Suprem contra el procés), recollir en el camí més competències, recursos i inversions per a Catalunya.
 • Mes, la voluntat de conquerir la independència no es du a terme respectant el marc constitucional, ans al contrari, s’intenta fer a través de la Declaració Unilateral d’Independència (DUI). D’esta manera s’infringixen les normes constitucionals i estatutàries, no es fa cas dels informes dels Lletrats del Parlament sobre la inconstitucionalitat de les resolucions a prendre per este, ni dels reiterats actes d’anul·lació i requeriments del Tribunal Constitucional per a restablir l’ordre democràtic. Impasible el ademán, les principals autoritats de Catalunya i els seus partits (JuntsxCat, ERC, la CUP), amb la imprescindible colaboració d’ANC i Omnium, tiren endavant i munten un simulacre de referèndum d’autodeterminació clarament anticonstitucional, a més d’esperpèntic.
 • Com a conseqüencia dels actes realitzats pels principals líders del moviment independentista, estos són empresonats i, al remat, resulten condemnats pel Tribunal Suprem -la majoria d’ells- pels delictes de sedició i malbaratament de recursos públics. Per a atiar el foc del victimiste -que tan bé saben encendre i que tan bons resultats els ha donat- el sobiranisme català ha intentat vendre la idea de que els condemnats ho han estat per les seues idees polítiques (per això, els anomenen “presos polítics” d’un Estat autoritari). Mes queda clar que això és una fal·làcia més del conte sobiranista, quan persones igual o més independentistes que els condemnats, com ara els rufians, torras, torrens, tardàs, & Cia.,gaudixen d’una llibertat política plena, com qualsevol altre polític o ciutadà espanyol.
 • Amb una tramoia preparada molt abans de la Sentència del Tribunal Suprem, un Tsunami insurgent ha mobilitzat milers d’independentistes per a tallar carreteres i vies del tren, bloquejar l’aeroport d’El Prat, i incendiar els carrers de les principals ciutats de Catalunya, sobretot Barcelona. Ben contrariament al seu nom, este és un autèntic Tsunami Antidemocràtic, que llança un repte violent a l’Estat Social i Democràtic de Dret, raó per la qual hauria de ser condemnat, sense pal·liatives, per les persones que es consideren demòcrates.

No obstant això, el motiu que em causa més decepció en este tema és el posicionament favorable, o tolerant, del nacionalisme valencià cap als fets produits a Catalunya, protagonitzats per l’independentisme català. A banda dels principis bàsics de democràcia, abans esmentats, el nacionalisme valencià oblida els aspectes que afecten el benestar dels valencians i a les coordenades de progrés del Poble Valencià:

2. SOBRE EL BENESTAR I PROGRÉS DEL POBLE VALENCIÀ

 • Tant si el moviment sobiranista assolix la independència, com si no, la seua força obligarà l’Estat a afavorir econòmicament i en inversions a Catalunya. De fet, Mariano Rajoy va comprometre 4.000 milions d’euros per a inversions de l’Estat en territori català. Els valencians, i els valencianistes, hauríem de tindre clar que les metes de l’independentisme català són contràries als interessos de la Comunitat Valenciana: Si aconseguix la independència (cosa ben improbable), el nostre poble hauria de contribuir més encara al sistema de finançament autonòmic, cosa que ja fa a pesar que la renda per càpita de la Comunitat Valenciana és inferior a la mitjana espanyola. Sense independència, l’Estat afavorirà Catalunya en termes econòmics i d’inversions per tal d’intentar apaivagar la flama sobiranista, en perjudici dels interessos valencians.
 • Els esdeveniments generats pel procés saturen els mitjans de comunicació i les xarxes sociales, amb les seues perfomances, vagues polítiques, declaracions institucionals agressives, reptes i amenaces dirigides contra l’Estat de Dret. Això té com a conseqüència la invisibilitat dels altres assumptes importants per a la nostra societat: Benestar social, solidaritat, igualtat, models de progrés econòmic, mesures contra la crisi i el Brexit que venen, millora del marc constitucional i autonòmic… Si els assumptes de la Comunitat Valenciana ja passaven desapercebuts per als mitjans de comunicació, qui voldrà escoltar els greus problemes de finançament i de falta d’inversions que patix la Comunitat Valenciana amb la inacabable moguda indepe?

Evidentment, els ciutadans valencians rebutgen molt majoritàriament el procés independentista català, atés el sentiment de pertinença compartida entre Espanya i la Comunitat Valenciana, i la quasi nula identificació amb el catalanisme. Tanmateix, el nacionalisme valencià (Bloc-Compromís, amb les escisions i derivats) dóna suport, simpatitza o justifica el procés.

La raó d’esta estima procesista dels nacionalistes valencians cal buscar-la en l’assumpció plena del dogma dictat per Joan Fuster al voltant de la catalanitat nacional del poble valencià: “Dir-nos ‘valencians’ és… la nostra manera de dir-nos ‘catalans“. Per això, la immensa majoria d’aquells que es proclamen com a nacionalistes valencians veuen amb bons ulls tot allò que diuen i fan els independentistes catalans. És mes, els nacionalistes valencians se senten ciutadans dels Països Catalans, districte País Valencià, Catalunya-Sud.

Comptat (i debatut), no em busqueu per esta geografia imaginària on, a més, no regixen els principis democràtics… ni, per suposat, per les felices contrades del Levante español.

 

 

 

Anuncis

Valencia, colonia virtual de España

Según el Ministerio de Hacienda existen dos modelos de financiación de las Comunidades Autónomas:

 • El régimen común, que a su vez contempla el régimen económico y fiscal canario (disp. ad. 3ª de la Constitución Española (CE).
 • El régimen foral vasco y navarro ( disp. ad. 1ª CE).

En realidad, con embargo, existe otro régimen especial (éste no contemplado en la CE): el Régimen Económico y Fiscal de la Colonia Valenciana (CV). Pues, aunque inserta en el régimen común, la Comunidad Valenciana es la única Comunidad Autónoma cuya renta per cápita es inferior a la media española que, además, es contribuyente al sistema de financiación como si se tratara de una más de las Comunidades Autónomas cuya renta per cápita es superior a la media española (Madrid, Cataluña e Islas Baleares). Todos los informes técnicos y oficiales indican una y otra vez que la Comunidad Valencia es la peor financiada de España. En esto existe una unanimidad absoluta.

Este es el mapa de una ignominia según el periódico El País:

 

España no logra cerrar la brecha entre comunidades ricas y pobres

Y lo que es más grave, entre 2014 y 2018 el PIB per cápita de la Comunidad Valenciana ha crecido por debajo del PIB per cápita de España: 15,2 frente al 15,7.

El Confidencial decía en su titular del 9 de octubre: “Los valencianos se alejan de España (y nadie se está dando cuenta). Cada vez más desiguales. La Comunidad Valenciana se está empobreciendo en términos de convergencia“. Y tanto nos hemos alejado de España que el pueblo valenciano ya está fuera de los parámetros aceptables en un Estado Social y Democrático de Derecho como el que se predica para España. Es nuestro peculiar procés de desconexión con España.

Podemos afirmar que en el territorio valenciano no rigen los principios políticos y jurídicos de igualdad, solidaridad y suficiencia financiera, proclamados en la Constitución Española. Demos un pequeño repaso:

Artículo 40

1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica.…/

Artículo 138

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español...

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Artículo 158

1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.

2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

(Los subrayados son míos).

Estos postulados constitucionales no se cumplen por lo que respecta a la Comunidad Valenciana, pues los valencianos no somos iguales al resto de los españoles, en cuanto que no existe un sistema justo para el reparto de los ingresos y las cargas dentro del Estado Autonómico, y las inversiones estatales recibidas son insuficientes para el desarrollo cultural y económica de nuestra sociedad.

El pueblo valenciano ha quedado fuera del marco constitucional, pues además de contribuir como  las comunidades más ricas, debemos transferir parte de nuestros recursos a Comunidades Autónomas cuya renta per cápita es superior a la valenciana (Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria),  e incluso a autonomías de renta superior a la media española (Aragón y La Rioja).

Esto es así porque para poder sostener el régimen especial (privilegiado) y hacer viable el sistema común, el Estado español necesita que alguna Comunidad Autónoma actúe como Cenicienta del Reino de España, que apechugue con las cargas más ingratas para el mantenimiento de la casa común de todos los españoles. Alguien tiene que pagar los desperfectos de ese valioso jarrón hispano

Y si de Memoria Histórica se trata, cabe recordar que en 1707 nos arrebataron los fueros del Regne de Valènciapor justo derecho de conquista” y no nos han sido devueltos. Tal vez, tampoco hemos luchado lo suficiente para recuperar, actualizado, nuestro Derecho Foral, como sí que hicieron en su día catalanes, aragoneses y baleares, territorios de la extinta Corona de Aragón. Por lo tanto, somos el único pueblo no castellano que queda sometido plena y jurídicamente a las normas civiles dictadas por el Estado español.

Por todo ello, Valencia se ha ganado el título de Colonia Virtual del Estado Español. Un estatus político y jurídico de sumisión necesario en cuanto a pieza fundamental para el establecimiento de un sistema de escape político, capaz de solventar la existencia inevitable de los desajustes presupuestarios en cualquier Estado Social,  así como de aliviar las tensiones territoriales que tienen lugar en el campo de batalla donde las autonomías dirimen sus conflictos de intereses.

Y, ante este trato injusto, los valencianos callamos (o elevamos nuestros gritos al cielo)… mientras continuamos ofrendando renovadas glorias a España.

 

 

Viva el Levante Español Feliz Pobre Pagano

Leo Autobiografía de Juan Goytisolo. Allí se hace mención a la ingente laboral cultural llevada a cabo, en el exilio de París, por Antonio Soriano y José Martínez, uno alrededor de la Librería Española, y el otro como fundador de la editorial Ruedo Ibérico. Tanto Soriano como Martínez son valencianos. Nada indica Goytisolo sobre el particular.
He de reconocer mi susceptibilidad ante el tema de la invisibilidad (parece que inherente) otorgada a los personajes valencianos sobresalientes. “El tenista mallorquín”, “la atleta cántabra”, “el ciclista murciano”, “la escritora gallega”, “el pintor catalán”… son expresiones propias de los medios de comunicación españoles. Os invito a observar que, en un alto porcentaje, cuando esos mismos medios tratan a determinada celebridad como “español” a secas, esa persona suele ser valenciana (de las provincias de Valencia, Alicante o Castellón).
Y si nos adentramos en el proceloso mundillo del deporte, qué decir del ninguneo que padecen los equipos punteros de la Comunidad Valenciana en favor del Real Madrid, del Barça, del Atlético de Madrid, del Sevilla
A esta flagrante invisibilidad que nos otorgan los medios de comunicación y los dirigentes políticos de España, hay que añadir el trato vejatorio que soportamos los valencianos cuando nuestro territorio (antiguo Regne de València, actual Comunitat Valenciana) es bautizado una y mil veces, con premeditación, alevosía y encarnizamiento, como “Levante español”. A título de condescendencia podemos ser denominados “castellonenses”, “alicantinos”, o “valencianos” (refiriéndose a la provincia de Valencia). En muy contadas ocasiones somos valencianos como habitantes de la Comunitat Valenciana. Por ejemplo, si juegan un partido de tenis, o torean mano a mano un alicantino y un castellonense, nunca serán valencianos ambos, a ojos españoles y españolistas.
Está bien que nuestro himno rompa con la estrofa “Per a ofrenar noves glóries a Espanya”, sin embargo, parece que España ha creído que el pueblo valenciano debe ofrendarle todo hasta quedarse vacío de recursos y sin personalidad como pueblo.
Y ante estas afrentas a nuestra identidad, ¿cómo respondemos los valencianos?. Evidentemente, como “alicantinos”, “castellonenses” y “valencianos” del ámbito provincial. Se diría que somos un pueblo de mata morta, que consiente cualquier agravio comunitario, si no fuera porque el pueblo valenciano estima y conserva una lengua y una cultura propias, e instituciones bien antiguas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad:
El Misteri d’Elx.
El Tribunal de les Aigües de València.
Les Festes de la Mare de Déu d’Algemesí.
Les Falles de València
Mas parece que toda esta riqueza colectiva queda para consumo interno de cada una de las poblaciones, bien orgullosas de mantener sus fiestas y tradiciones. Además, los valencianos tampoco pretendemos alardear de nuestro patrimonio y de nuestros logros como pueblo, al contrario que sucede con catalanes, vascos, gallegos, andaluces…
Los tenemos por más muelles”, proclamaba el Conde-Duque de Olivares refiriéndose a los valencianos de principios de siglo XVII, al objeto de celebrar Cortes fuera del Reino de Valencia (cosa que nunca consintieron catalanes y aragoneses) y sangrar los recursos económicos del Reino de Valencia en favor de la Monarquía española.

Los tenemos por más muelles” han continuado pensando todos los dirigentes políticos españoles (y el pueblo español en general) desde entonces hasta acá, para expoliar nuestros recursos y convertirnos en invisibles.
Y, efectivamente, somos más muelles. Un pueblo con fuerte personalidad no habría consentido durante tanto tiempo la condena al ostracismo, el desprecio y el expolio fiscal a los que nos someten los poderes del Estado, incluido el Cuarto Poder (la prensa). No somos capaces de tomar iniciativas colectivas consensuadas al objeto de defender nuestros intereses como pueblo. A lo máximo que podemos aspirar es a alzar las protestas más airadas, dirigidas al coro de las plañideras de la secta, y a hacernos las víctimas propiciatorias cuando el guion así lo requiere.
Ni, por supuesto, hemos sentido la necesidad de poseer un partido de estricta obediencia valenciana, con poder de decisión en la Comunitat Valenciana y en España. Existió Unión Valenciana (UV) que acabó siendo absorbida por el PP de Eduardo Zaplana, tras el intento abortado de constituir la Convergència Democràtica Valenciana junto al Partit Valencià Nacionalista (PVN) y otros colectivos de ámbito local. Existe Compromís, enésima fuerza política heredera de los postulados nacionalistas de Joan Fuster. Pero, tanto Compromís, como el Bloc Nacionalista Valencià, como la Unitat del Poble Valencià (UPV), siempre han elegido como compañeros del viaje (hacia la izquierda) a las izquierdasunidas, los pablemos y los errejones habidos y por haber, por lo que el mensaje valencianista se diluye dentro de esos berenjenales ideológicos feministas, ecopacifistas y de izquierdas.
Relajémonos… Sí, somos el Levante español feliz y de esta manera vivimos y nos manifestamos. También somos “pobres (nuestra renta per cápita es inferior a la media española) y paganos (pues somos contribuyentes al igual que las autonomías ricas: Madrid, Cataluña, las Islas Baleares…). Es el precio que debemos pagar por nuestra manera de ser.

Somos incapaces de dar respuestas serias, coordinadas y contundentes a tanta ignominia que nos viene de Poniente. Somos así…
Celebrémoslo en un 9 d’Octubre más. Con mucha alegría… y en paz.

Un presidente líquido para un Estado débil

Su esbelto cuerpo tiene la forma del agua, que ocupa un 70% de su organismo. Corretea por los jardines del palacio de La Moncloa luciendo una camiseta conmemorativa del 25 aniversario de la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, Cataluña. Ha mandado atracar en el puerto de Valencia al barco Aquarius, repleto de inmigrantes desahuciados por las autoridades italianas y maltesas.

Hay que reconocer que se desenvuelve muy bien en esta sociedad líquida que nos ha tocado vivir, donde los principios, los valores y las relaciones personales y grupales se crean, se destruyen o cambian de sentido con gran facilidad. Por ello, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, se ha convertido en flamante presidente del Gobierno de España.

¿Cuál ha sido el curso de los acontecimientos que le han llevado hasta aquí?

 1. Los magistrados de la Audiencia Nacional dictaron una sentencia condenatoria en la denominada trama Gürtel que, además, castigó al PP a pagar una multa de 200.000 euros, por considerar que la organización se había lucrado de los tejemanejes de la trama, aunque no fuera consciente de sus actividades.
 2. Desde los medios de comunicación alguien dijo que “la sentencia era demoledora para el PP”, pues “condena al PP por corrupción”. Además de las durísimas penas impuestas, los magistrados dejan caer en el texto de la sentencia que el testimonio del por entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy “no tiene credibilidad”, concepto no jurídico e indeterminado que permite elucubrar sobre que el Sr. Rajoy mintió. Los medios de comunicación y los líderes políticos de la oposición proclaman que “el Sr. Rajoy mintió”, recogiendo y encendiendo la antorcha de los magistrados de la Audiencia Nacional que estaba por encender.
 3. La práctica totalidad de los profesionales de la información y de los medios de comunicación se suben a la ola mediática difusora de la idea de que “la sentencia era demoledora para el PP”, para concluir que “el Gobierno de M. Rajoy ha sido condenado por corrupción”. De ahí a exigir la dimisión del Sr. Rajoy hay un solo paso, y éste se da.
 4. Albert Rivera, el joven y atractivo presidente de Ciudadanos, el partido que había dado su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno del PP, huele a sangre corrupta y exige la inmediata dimisión de Rajoy y su gobierno (aunque ni él ni ninguno de sus ministros había sido condenado por la Sentencia), y da por clausurada la legislatura.
 5. Pedro Sánchez convierte la sobreactuación de Albert Rivera ante la Sentencia en una oportunidad inmejorable para alcanzar la Presidencia del Gobierno de España. Presenta una moción de censura a la que invita a apoyar a todas las fuerzas políticas presentes en el Congreso de los Diputados, incluidas las formaciones independentistas catalanas (muy interesadas en contribuir a la debilidad del Estado español), Podemos, PNV, Compromís, Nueva Canarias y Bildu. Con estos mimbres, Pedro Sánchez logra su objetivo aunque para ello haya de comulgar con los Presupuestos recién aprobados por el PP y su socios, entre ellos el PNV, y desaloja a Rajoy del mundo de la política, el cual reingresa en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad, con plaza en la marinera villa de Santa Pola

Este brusco proceso de asalto al poder deja al descubierto la cara de la denominada “nueva política”, donde impera la presencia apabullante de los rostros jóvenes y atractivos de sus líderes, imbuidos de las formas de actuar del populismo contemporáneo, repletas de buenas dosis de demagogia, irresponsabilidad ética y política, y el ansia infinita de bañarse en las aguas turbulentas, pero siempre estimulantes, del poder.

Ahora, el mayor reto de Pedro Sánchez consiste en saber nadar y guardar la ropa ante la marea populista que invade todo el panorama político, sortear los farallones del movimiento independentista catalán, y dar satisfacción a las demás formaciones que le han dado su apoyo en la moción de censura. Difícil se plantea la tarea de pilotar la nave del Estado para el Sr. Sánchez en su misión de no naufragar, mantener el equilibrio, y llevar a buen puerto su proyecto de consolidar el poder conquistado al abordaje.

Para  gestionar esta enrevesada tarea confiará en su forma líquida de hacer política, donde lo principal ya no es la ideología, o los principios o los valores éticos, sino el pensamiento débil, la mercadotecnia basada en los gestos y la imagen, y el mercadeo de apoyos parlamentarios por concesiones graciosas. También hay que tener siempre un ojo abierto para observar los resultados que arrojan las encuestas electorales.

En consecuencia, lo primordial es hacerse con el control de la radiotelevisión pública y rehuir los temas complicados y conflictivos, como la puesta en marcha de un nuevo sistema de financiación autonómica, para gran desilusión de sus incondicionales socios de Compromís, los cuales han comprobado en sus propias carnes que están al margen de los designios del poder. Que la simbiosis Mantenimiento del Poder (Sánchez)Debilitamiento del Estado (Torra & Cia.), genera la poderosa energía que marca el rumbo de la política sobre la rasgada piel de toro.

(Foto: Informalia, elEconomista.es)

Puchi se independiza

Lejos de España. Fuera del territorio catalán. Arrojado definitivamente de su Cataluña soñada, Carles Puigdemont, al fin, se independiza.

Después de encabezar un procés hacia la desconexión de España, que ha provocado grandes cataclismos político-sociales, como:

 • Desaparición de CiU, primero, y Convergència Democràtica de Cataluña, a continuación.
 • Pérdida constante de apoyo electoral del sector independentista, que encuentra su realidad simbólica en la victoria de Ciutadans, la primera victoria de un partido constitucionalista en tierras catalanas.
 • División de la sociedad catalana en dos mitades casi iguales en peso demográfico y electoral.
 • Huida masiva de empresas, algunas de vital importancia como Caixabank y el Banco de Sabadell que han venido a tierras valencianas.
 • Descenso importante del turismo y desaceleración económica.
 • Suspensión de la autonomía catalana, tutelada por el Gobierno de España, con la aplicación del art. 155 de la Constitución Española.
 • Probabilidad bastante elevada de un futuro entre rejas para los líderes del procés, investigados por el Tribunal Supremo de graves delitos contra la organización del Estado español y su supervivencia: rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

Tras la muerte anunciada del procés en unos mensajes enviados (¿robados, con vocación divulgativa?) al móvil del exconseller Antoni Comín, también fugitivo en Bélgica, Carles Puigdemont consigue el objetivo perseguido: se independiza, se va a vivir a Waterloo, cerca de Bruselas, cual (ex)presidente en el exilio dorado en un remedo del Palau de la Generalitat –con aires arquitectónicos del Palacio de la Zarzuela-, de 550 m2, con un jardín de 1.000 m2, y un alquiler de 4.400 euros mensuales. Un pretendido centro de poder simbólico que garantiza uno de los efectos más perniciosos del reto soberanista: la omnipresencia mediática de las idas y venidas, geográficas e ideológicas, de los impulsores del proyecto político insolidario y traicionero que dieron en denominar procés cap a la desconnexió d’Espanya, y que cuenta con una base electoral de unos 2 millones de fieles seguidores.

Fieles feligreses de un movimiento político-ideológico con un fuerte componente de esencialismo identitario, que ha transmutado en fenómeno de masas con claros tintes religiosos, y con vocación de establecer su particular credo por encima de las normas que rigen nuestro sistema constitucional. Y que ya tienen su particular centro de peregrinación en tierra de flamencos… hasta que el juez Llarena del Tribunal Supremo reactive la euroorden de detención para el habitante del casoplón belga.

Mas a esta secta herética anticonstitucionalista, con vocación de Iglesia ortodoxa, edificada con la primera piedra colocada por el Patriarca Jordi Pujol y continuada por los Sumos Pontífices Artur Mas y Carles Puigdemont, ya le ha nacido una respuesta aún más herética, de orientación heterodoxa y constitucionalista, en tierras de Tabarnia (Tarragona-Barcelona), cuyo President en el exilio de Barcelona es el bufón Albert Boadella.

Esta ocurrente idea construida con los materiales ideológicos del esperpento secesionista, pone ante el espejo deformante a los protagonistas de un intento de separar a Cataluña de España, si contar con la mayoría social y electoral, y pasándose por el forro todas las normas que rigen nuestro sistema democrático, edificado mediante la voluntad popular, elección tras elección.

En serio: por el bien de la democracia y de la salud mental de los ciudadanos, hace falta iniciar una nueva vía mediática en la que, tras la derrota infringida al procés por los poderes del Estado democrático, se redimensione en su justa medida la presencia de un movimiento de masas de naturaleza no biodegradable, con voluntad de persistencia y omnipresencia. Esta tarea es fácil de decir, pero ardua a la hora de ponerla en práctica, pues ya sabemos que los medios de comunicación viven de las cuotas de audiencia, y ésta se rige, principalmente, por las noticias que generan morbo. Y el denominado problema catalán es una fábrica de producir morbo en abundancia

Por ello, los agentes políticos del Estado y de las Comunidades Autónomas deberían unir sus voluntades democráticas, a la hora de pergeñar un ambicioso proyecto capaz de dotar de estabilidad al sistema democrático, dentro de unos parámetros de igualdad, progreso y justicia social. También para tratar en su justa proporcionalidad mediática las aventuras y desventuras de este séquito de fieles catalanes, numeroso, pero al fin y al cabo minoritario, que, deliberadamente, se ha colocado fuera del marco de convivencia constitucional, y que nos promete grandes relatos de sus peripecias vitales, dentro del espectáculo político inserto en ese cuento de La Lechera en el que se ha convertido el procés catalán.

Unos pocos, aunque sean multitud, no pueden dictar la hoja de ruta política y mediática de ese Estado Social y Democrático de Derecho que damos en llamar España.

 

 

 

 

 

(Fotografia: La Vanguardia)